بایگانی نوشته‌ها


داستان‌سُرایی یا داستان‌سَرایی، مساله‌ این است، بودن یا نبودن!

داستان‌سُرایی یا داستان‌سَرایی، مساله‌ این است، بودن یا نبودن!

«داستان‌سَرایی» و «داستان‌سُرایی» هر دو از مصدر «قصه‌گویی» و «افسانه‌سرایی» می‌آیند. برخی از کسانی که از «داستان‌سَرا» استفاده می‌کنند، مدعی می‌شوند که «سَرا» پسوند مکان است. مثل «کاروان سَرا»، «مهمان‌سَرا».

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
برچسب‌ها
موردی وجود ندارد.